ΑΒΑΚΙΟ για Φροντιστήρια - Σημείωμα Έκδοσης 2007

Αυτό το σημείωμα περιέχει πληροφορίες για τροποποιήσεις, βελτιώσεις, νέες λειτουργίες και διορθώσεις λαθών που αφορούν το πρόγραμμα ΑΒΑΚΙΟ.

Διαβάστε ολόκληρο το σημείωμα διότι οι πληροφορίες που περιέχει ενδεχομένως να μην αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Περιεχόμενα

Έκδοση 12.0a έως 12.0c   (7/2006-2/2007)

Αρχή

Έκδοση 11.0a έως 11.3a   (10/2005-7/2006)

Αρχή

Έκδοση 10.0a έως 10.6a   (11/2002-9/2005)

Αρχή

Έκδοση 9.0a έως 9.6a   (11/2001-10/2002)

Αρχή

© 2007 ANTINOOS Εφαρμογές Πληροφορικής.