Αρχική Σελίδα > Εκδόσεις > ΑΒΑΚΙΟ  
Software Hardware Internet Services Downloads Contact Us Εμφάνιση σελίδων στα ΕλληνικάView Pages in English

  Για την ANTINOOS
  Συνεργάτες

  Εκδόσεις
    ΩΡΟΛΟΓΙΟ
    ΑΒΑΚΙΟ
    Φυσιγράφος
    Διάφορα

  Περιεχόμενα

  Αρχική Σελίδα

Εκδόσεις Downloads
Μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε τις παρακάτω Εκδόσεις του ΑΒΑΚΙΟ.
Όλες οι παρεχόμενες εκδόσεις είναι κλειδωμένες και λειτουργούν ως DEMO.
Επικοινωνήστε με την ANTINOOS για να ξεκλειδώσετε την έκδοση αφού την εγκαταστήσετε, ώστε να λειτουργεί πλήρως.

 ΑΒΑΚΙΟ για Ελληνικά Δημόσια Σχολεία
 ΑΒΑΚΙΟ για Ελληνικά Ιδιωτικά Σχολεία
 ΑΒΑΚΙΟ για Ελληνικά Φροντιστήρια
 e-Μπλοκάκι για Ελληνικά Δημόσια & Ιδιωτικά Σχολεία
 e-Μπλοκάκι για Ελληνικά Φροντιστήρια
 Ιχνωρ για Ελληνικά Δημόσια & Ιδιωτικά Σχολεία
 Ιχνωρ για Ελληνικά Φροντιστήρια
 ΑΒΑΚΙΟ για Κυπριακά Δημόσια Σχολεία
 ΑΒΑΚΙΟ για Κυπριακά Ιδιωτικά Σχολεία
 ΑΒΑΚΙΟ για Κυπριακά Φροντιστήρια
 BDE - Borland Database Engine

hline
Αβάκιο
ΕΚΔΟΣΗ για Ελληνικά Δημόσια Σχολεία

Κατέβασμα.. ΑΒΑΚΙΟ ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 13.16a
(AVA_1316.EXE, 3.4 MΒ, 14/02/2017)
NEO!
Κατέβασμα.. ΑΒΑΚΙΟ ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 12.7g
(AVA_127.EXE, 3.4 MΒ, 03/12/2013)
Κατέβασμα.. ΑΒΑΚΙΟ ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 12.1a
(AVA_12.EXE, 3.5MΒ, 22/06/2010)
Κατέβασμα.. ΑΒΑΚΙΟ ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 11.3e
(AVA_11.EXE, 3.4MΒ, 6/12/2006)
Κατέβασμα.. ΑΒΑΚΙΟ ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 10.6a
(AVA_10.EXE, 3.7MΚΒ, 12/10/2005)
Κατέβασμα.. ΑΒΑΚΙΟ ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 9.6a
(AVA_9.EXE, 2.8MΚΒ, 2/12/2004)
hline
Αβάκιο
ΕΚΔΟΣΗ για Ελληνικά Ιδιωτικά Σχολεία

Κατέβασμα.. ΑΒΑΚΙΟ ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 13.0a
(AVAI_13.EXE, 2.7MΒ, 06/09/2008)
hline
Αβάκιο
ΕΚΔΟΣΗ για Ελληνικά Φροντιστήρια

Κατέβασμα.. ΑΒΑΚΙΟ ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 13.4d
(AVAF_13.EXE, 3.6 MΒ, 13/05/2017)
NEO!
Κατέβασμα.. ΑΒΑΚΙΟ ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 12.0c
(AVAF_12.EXE, 3.5MΒ, 21/03/2007)
Κατέβασμα.. ΑΒΑΚΙΟ ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 11.3a
(AVAF_11.EXE, 3.4MΒ, 12/07/2006)
Κατέβασμα.. ΑΒΑΚΙΟ ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 10.7a
(AVAF_10.EXE, 3.6MΒ, 25/05/2005)
Κατέβασμα.. ΑΒΑΚΙΟ ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 9.6a
(AVAF_9.EXE, 2.7MΒ, 13/04/2002)
hline
e-Μπλοκάκι
ΕΚΔΟΣΗ για Ελληνικά Δημόσια & Ιδιωτικά Σχολεία

Κατέβασμα.. e-ΜΠΛΟΚΑΚΙ Κεντρικό Σύστημα 1.6a
(AVAGRD_1.EXE, 0.7MΒ, 01/12/2008)
Κατέβασμα.. e-ΜΠΛΟΚΑΚΙ Προσωπικό Σύστημα 1.5d
(AVAGRDC_1.EXE, 0.6MΒ, 04/06/2007)
hline
e-Μπλοκάκι
ΕΚΔΟΣΗ για Ελληνικά Φροντιστήρια

Κατέβασμα.. e-ΜΠΛΟΚΑΚΙ Κεντρικό Σύστημα 1.6a
(AVAGRDF_1.EXE, 0.7MΒ, 01/12/2008)
Κατέβασμα.. e-ΜΠΛΟΚΑΚΙ Προσωπικό Σύστημα 1.5d
(AVAGRDFC_1.EXE, 0.6MΒ, 05/06/2007)
hline
Ιχνωρ
ΕΚΔΟΣΗ για Ελληνικά Δημόσια & Ιδιωτικά Σχολεία

Κατέβασμα.. ΙΧΝΩΡ ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 4.7a
(IXN_4.EXE, 1.6MΒ, 19/03/2007)
hline
Ιχνωρ
ΕΚΔΟΣΗ για Ελληνικά Φροντιστήρια

Κατέβασμα.. ΙΧΝΩΡ ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 4.7a
(IXNF_4.EXE, 1.4MΒ, 30/10/2003)
hline
Αβάκιο
ΕΚΔΟΣΗ για Κυπριακά Δημόσια Σχολεία

Κατέβασμα.. ΑΒΑΚΙΟ ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 13.14h
(AVAC_13.EXE, 3.6MΒ, 27/09/2017)
NEO!
hline
Αβάκιο
ΕΚΔΟΣΗ για Κυπριακά Ιδιωτικά Σχολεία

Κατέβασμα.. ΑΒΑΚΙΟ ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 13.12k
(AVACI_13.EXE, 2.9MΒ, 07/05/2017)
hline
Αβάκιο
ΕΚΔΟΣΗ για Κυπριακά Φροντιστήρια

Κατέβασμα.. ΑΒΑΚΙΟ ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 12.0a
(AVACF_12.EXE, 1.9MΒ, 21/3/2007)
hline
BDE
Borland Database Engine

Κατέβασμα.. BDE7 - Borland Database Engine 5.2
(BDE_7.EXE, 6.9 MΒ, 09/11/2010)
Κατέβασμα.. BDE5 - Borland Database Engine 5
(BDE_5.EXE, 3.6MΒ, 03/09/2009)
Κατέβασμα.. BDE32 - Borland Database Engine 32bit
(BDE_32.EXE, 3.6MΒ, 05/03/2002)
Κατέβασμα.. BDE - Borland Database Engine 16bit
(BDE_16.exe, 1.4MΒ, 01/12/2001)
hline

Για να κατεβάσετε κάποιο από τα παραπάνω Αρχεία, κάντε δεξί κλικ πάνω του και επιλέξτε την Αποθήκευση Αρχείου Προορισμού ως.. (Save Target as..).
Όλες οι παραπάνω Εκδόσεις των προγραμμάτων είναι συμπιεσμένες με το WinZip και αν κληθούν αποσυμπιέζονται αυτόματα. Εάν κατεβάσετε κάποιο από τα παραπάνω προϊόντα αποθηκεύστε το σε ένα προσωρινό Φάκελο (directory) και αποσυμπιέστε το κάνοντας διπλό κλικ πάνω στο αντίστοιχο "exe αρχείο". Αυτό θα αποσυμπιεστεί αυτόματα καλώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης που θα σας καθοδηγήσει στη συνέχεια.

Για τα Προγράμματα e-ΜΠΛΟΚΑΚΙ, ΙΧΝΩΡ είναι απαραίτητο να έχει εγκατασταθεί και το ΑΒΑΚΙΟ.

Για λειτουργικό σύστημα Windows 7 είναι απαραίτητο να έχει εγκατασταθεί και η Borland Database Engine 5.2 (BDE7).

Για το Πρόγραμμα ABAKIO (από 13.x) είναι απαραίτητο να έχει εγκατασταθεί και η Borland Database Engine 5 (BDE5).

Για τα Προγράμματα ABAKIO (από 10.x), e-Μπλοκάκι (Κεντρικό Σύστημα) είναι απαραίτητο να έχει εγκατασταθεί και η Borland Database Engine 32bit (BDE32).

Για τα Προγράμματα ABAKIO (έως 9.x), ΙΧΝΩΡ είναι απαραίτητο να έχει εγκατασταθεί και η Borland Database Engine 16bit (BDE).

Για τα PDF Αρχεία είναι απαραίτητο να έχει εγκατασταθεί και ο Adobe Acrobat Reader.

ΑΒΑΚΙΟ®, e-ΜΠΛΟΚΑΚΙ®, ΙΧΝΩΡ®
(Copyright © 1993-2020, ANTINOOS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ)
BDE Borland Database Engine (Copyright © 1995-1997, Borland International)
WinZip® (Copyright © 1991-1998, Nico Mak Computing, Inc.)
Acrobat® Reader (Copyright © 1987-2001, Adobe Systems, Inc.)

 Τι ΝΕΟ υπάρχει για..


© 1997-2020 ANTINOOS Software Applications