Αρχική Σελίδα > Λογισμικό > e-ΜΠΛΟΚΑΚΙ  
Software Services Downloads Contact Us Εμφάνιση σελίδων στα ΕλληνικάView Pages in English

  Για την ANTINOOS
  Συνεργάτες

  Λογισμικό
    ΩΡΟΛΟΓΙΟ
    ΑΒΑΚΙΟ
    ΙΧΝΩΡ
    e-ΜΠΛΟΚΑΚΙ
    Τιμοκατάλογος

  Περιεχόμενα

  Αρχική Σελίδα

η-Μπλοκάκι
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

 Με το Ηλεκτρονικό Μπλοκάκι μπορείτε να δημιουργείτε και να μοιράζετε Καταστάσεις Βαθμολογίας σε ηλεκτρονική μορφή, να συμπληρώνονται από τους αντίστοιχους καθηγητές σε άλλον υπολογιστή, να τις συγκεντρώνετε ξανά και να τις καταχωρείτε στον υπολογιστή που είναι εγκατεστημένο το ΑΒΑΚΙΟ. Με αυτό τον τρόπο έχετε την δυνατότητα του καταμερισμού της εργασίας και την αποφυγή εκτύπωσης εκατοντάδων καταστάσεων βαθμολογίας.

 Το Ηλεκτρονικό Μπλοκάκι (e-Μπλοκάκι) προσφέρεται στην μορφή δύο Προγραμμάτων.

 Ένα που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή που βρίσκονται τα δεδομένα του ΑΒΑΚΙΟ, το οποίο δημιουργεί, συγκεντρώνει και καταχωρεί τις Καταστάσεις Βαθμολογίας (Κεντρικό Σύστημα) και ένα που εγκαθίσταται σε κάθε απομακρυσμένο υπολογιστή που θα γίνεται η συμπλήρωση της Βαθμολογίας από τον κάθε Καθηγητή (Προσωπικό Σύστημα).

 Η διαδικασία αυτή προσφέρει τον πιο γρήγορο και εύκολο τρόπο να καταχωρείτε Βαθμολογίες Μαθητών που συμπληρώνονται σε απομακρυσμένα σημεία -χωρίς την ύπαρξη δικτύου- καταμερίζοντας την εργασία και αποφεύγοντας τα λάθη εισαγωγής.

[Download]  .. το e-ΜΠΛΟΚΑΚΙ
© 1997-2017 ANTINOOS Software Applications