Αρχική Σελίδα > Λογισμικό > Τιμοκατάλογος  
Software Services Downloads Contact Us Εμφάνιση σελίδων στα ΕλληνικάView Pages in English

  Για την ANTINOOS
  Συνεργάτες

  Λογισμικό
    ΩΡΟΛΟΓΙΟ
    ΑΒΑΚΙΟ
    ΙΧΝΩΡ
    e-ΜΠΛΟΚΑΚΙ
    Τιμοκατάλογος

  Περιεχόμενα
  Αρχική Σελίδα

Τιμοκατάλογος Προϊόντων
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ Standard 250
ΩΡΟΛΟΓΙΟ Advanced 400
ΩΡΟΛΟΓΙΟ Professional 800
ΩΡΟΛΟΓΙΟ Options 1200
ΑΒΑΚΙΟ Standard 250
ΑΒΑΚΙΟ Advanced 400
ΑΒΑΚΙΟ Professional 800
e-Μπλοκάκι 150
ΙΧΝΩΡ 150
 
ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΒΑΚΙΟ Multiuser: Χρήστες ..2 +0
ΑΒΑΚΙΟ Multiuser: Χρήστες 3..5 +250
ΑΒΑΚΙΟ Multiuser: Χρήστες 6..10 +500
Για αγορά άνω του 1 Προγράμματος επιπλέον συνολική έκπτωση 10%
Ο Τιμοκατάλογος είναι σε ΕΥΡΩ και ισχύει από 1/9/2016
Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
 
© 1997-2017 ANTINOOS Software Applications