Αρχική Σελίδα > Υπηρεσίες > Τιμοκατάλογος  
Software Services Downloads Contact Us Εμφάνιση σελίδων στα ΕλληνικάView Pages in English

  Για την ANTINOOS
  Συνεργάτες

  Υπηρεσίες
    Υποστήριξη
    Τιμοκατάλογος

  Περιεχόμενα
  Αρχική Σελίδα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ Standard 100
ΩΡΟΛΟΓΙΟ Advanced 120
ΩΡΟΛΟΓΙΟ Professional 240
ΩΡΟΛΟΓΙΟ Options 360
ΑΒΑΚΙΟ Standard 100
ΑΒΑΚΙΟ Advanced 120
ΑΒΑΚΙΟ Professional 240
e-Μπλοκάκι 40
ΙΧΝΩΡ 30
 
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΩΡΑ 40
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 50
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΩΡΑ 40
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ / ΩΡΑ 50
Για συμβόλαια συντήρησης άνω του 1 Προγράμματος έκπτωση 10%.
Για συμβόλαια διετούς διάρκειας επιπλέον συνολική έκπτωση 20%.
Ο Τιμοκατάλογος είναι σε ΕΥΡΩ και ισχύει από 1/9/2016
Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
 
© 1997-2017 ANTINOOS Software Applications