Αρχική Σελίδα > Λογισμικό > ΙΧΝΩΡ  
Software Services Downloads Contact Us Εμφάνιση σελίδων στα ΕλληνικάView Pages in English

  Για την ANTINOOS
  Συνεργάτες

  Λογισμικό
    ΩΡΟΛΟΓΙΟ
    ΑΒΑΚΙΟ
    ΙΧΝΩΡ
    Τιμοκατάλογος

  Περιεχόμενα

  Αρχική Σελίδα

Ίχνωρ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΡΩΤΗ

 Ο ΙΧΝΩΡ είναι ένα βοηθητικό Πρόγραμμα που εξυπηρετεί την καταχώρηση δεδομένων στη Βάση του ΑΒΑΚΙΟ, με την ανίχνευση μέσω Σαρωτή ειδικών καταστάσεων εισαγωγής Βαθμολογίας & Απουσιών καταργώντας την πληκτρολόγηση.
 Το Πρόγραμμα εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των σύγχρονων συσκευών και προγραμμάτων σάρωσης (Scanners) με βάση την τεχνολογία Οπτικής Ανάγνωσης Ιχνών (Optical Mark Recognition).

Oρισμένα από τα σημεία που χαρακτηρίζουν το προβάδισμα του IXNΟΡΑ είναι :

  • η χρήση ενός κοινού Σαρωτή Σελίδας (Scanner) και όχι ειδικής διάταξης,
  • η συμβατότητα με τους Σαρωτές όλων των κατασκευαστών,
  • η αυτόματη εισαγωγή δεδομένων χωρίς πληκτρολόγηση, σε πραγματικό χρόνο (Real Time),
  • η παραμετρικότητα της διαδικασίας ανάγνωσης του Εντύπου Εισαγωγής,
  • η προεκτύπωση των Εντύπων Εισαγωγής από το Πρόγραμμα,
  • η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας λανθασμένης Εισαγωγής,
  • οι έλεγχοι Εγκυρότητας Εγγραφών πριν την καταχώρηση,
  • Οθόνες Βοήθειας & Υποδείξεων και έλεγχοι Εγκυρότητας Εγγραφών.

[Download]  .. το ΙΧΝΩΡ
© 1997-2017 ANTINOOS Software Applications